Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Ivi Adamou - La La Love (Eurovision 2012 Cyprus)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Για να εκδοθεί άδεια γάμου μεταξύ δύο Ορθοδόξων απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:


 1. Ταυτότητες και Διαβατήρια.
 2. Πιστοποιητικά Γεννήσεως (Πρωτότυπα).
 3. Βεβαιώσεις (όχι τις κάρτες) Μεσογειακής Αναιμίας, οι οποίες εκδίδονται από τα Κυβερνητικά Νοσοκομεία.
 4. Πιστοποιητικά Ελευθερίας (εκδίδονται από τον ιερέα της ενορίας του κάθε ενδιαφερομένου, εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία 1,2 και 3 πιο πάνω. Αν η μητέρα είναι πρόσφυγας, τότε αυτό εκδίδεται από την Μητρόπολη στην οποία ανήκε η μητέρα πριν το 1974).
 5. Ένορκος Δήλωση (απαιτείται εφόσον ο ιερέας που θα εκδώσει το πιστοποιητικό ελευθερίας δεν γνωρίζει τον ενδιαφερόμενο. Αντίγραφα ενόρκων δηλώσεων διατίθενται από το γραφείο αδειών γάμου και υπογράφονται στον πρωτοκολλητή του επαρχιακού δικαστηρίου).
 6. Πιστοποιητικό προς έκδοση άδειας γάμου (ετοιμάζεται από τον ιερέα που θα τελέσει τον γάμο).
 7. Αμοιβαία συναίνεση - δήλωση (ετοιμάζεται από τον ιερέα του ναού που θα γίνει ο γάμος και υπογράφεται από τους ενδιαφερομένους - τα δικαιολογητικά στα σημεία 6 και 7 εκδίδονται αφού προσκομισθούν τα δικαιολογητικά στα σημεία 1,2,3 και 4 πιο πάνω).
 8. Απόδειξη πληρωμής δικαιωμάτων μεταφοράς γάμου εφόσον ο γάμος θα τελεσθεί σε άλλη ενορία από αυτή της νύφης.
 9. Για να γίνει γάμος πρέπει και οι δύο ενδιαφερόμενοι να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εφόσον ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι είναι ανήλικοι απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων και έγκριση από τον Μητροπολίτη.
 10. Σε καμιά περίπτωση ο άντρας να μην την γυναίκα πάνω από 12 χρόνια ή η γυναίκα να μην περνά τον άντρα πάνω από 6 χρόνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σχετική δήλωση που θα αναφέρει ότι η διαφορά ηλικίας δε θα αποτελέσει αιτία διαζυγίου. Η δήλωση αυτή πρέπει να εγκριθεί από τον Μητροπολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης.
 11. Εάν ο ένας ή και οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν τελέσει προηγουμένως άλλο γάμο θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν το πρωτότυπο Πολιτικόν Διαζύγιον.
 12. Όλα τα έγγραφα που θα προσκομισθούν πρέπει απαραιτήτως να είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα, πιστοποιημένα από Πιστοποιών Υπάλληλο. Όλα τα έγγραφα (εκτός ταυτοτήτων ) φυλάσσονται στην Ιερά Μητρόπολη.
 13. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στις οδηγίες αυτές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αδειών Γάμου της Ιεράς Μητροπόλεως.
Ημέρες που ΔΕΝ επιτρέπεται η τέλεση γάμου

Σύμφωνα με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμου κατά τις πιο κάτω μέρες:

 1. 14 Σεπτεμβρίου, εορτή του Τιμίου Σταυρού.
 2. Από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.
 3. 5 και 6 Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανείων.
 4. Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.
 5. Από την 1η μέχρι την 15ην Αυγούστου, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.
 6. 29 Αυγούστου, εορτή του Τιμίου Προδρόμου.
 7. Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές εκτός εκείνων που επιτρέπεται η κρεοφαγία.

ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ

Νηστεία των Χριστουγέννων


Η νηστεία αυτή αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου και διαρκεί μέχρι και τις 24 Δεκεμβρίου. Στην περίοδον αυτήν επιτρέπεται το λάδι και το κρασί καθημερινά εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής. Κατά την πιο ισχυράν παράδοσιν από την εορτήν των εισοδίων της  Θεοτόκου, 21 Νοεμβρίου, μέχρι και την εορτήν του Αγ. Σπυρίδωνος, 12 Δεκεμβρίου, επιτρέπεται το ψάρι μόνον το Σάββατον και την Κυριακήν.

Νηστεία του Πάσχα


Η νηστεία αυτή αρχίζει από την Καθαράν Δευτέραν και διαρκεί μέχρι και το Μεγάλον Σάββατον. Κατά την νηστείαν αυτήν επιτρέπεται το λάδι και το κρασί μόνο το Σάββατον και την Κυριακήν (εκτός του Μ.Σαββάτου). Στην γιορτήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Κυριακήν των Βαΐων τρώμε ψάρι.

Νηστεία Αγίων Αποστόλων


Αυτή υπολογίζεται ανάλογα με το πότε είναι το Πάσχα. Αρχίζει την επομένην μέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων και διαρκεί μέχρι και τις 28 Ιουνίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κατά την περίοδον αυτήν επιτρέπεται το λάδι, το κρασί και το ψάρι καθημερινά εκτός της Τετάρτης και της Παρασκευής.

Νηστεία Δεκαπενταυγούστου (της Παναγίας)


Η νηστεία αυτή διαρκεί από την 1ην μέχρι την 14ην Αυγούστου. Κατά την νηστείαν αυτήν επιτρέπεται το λάδι και το κρασί μόνο Σάββατο και Κυριακήν. Αν η 15η Αυγούστου τύχει Τετάρτη ή Παρασκευή, τρώμε ψάρι. Στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επιτρέπεται το ψάρι οποιαδήποτε μέρα κι αν τύχει.

Κατάλυση νηστείας


Κατάλυση νηστείας και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:

 1. Από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου.
 2. Την πρώτην εβδομάδα του Τριωδίου - από την Κυριακήν του Τελώνη και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακήν του Ασώτου.
 3. Την τρίτην εβδομάδα του Τριωδίου - από τη Δευτέρα της Απόκρεω μέχρι την Κυριακήν της Τυροφάγου - επιτρέπονται όλα εκτός από κρέας.
 4. Την εβδομάδα της Διακαινησίμου - Κυριακήν του Πάσχα μέχρι την Κυριακήν του Θωμά.
 5. Την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος - Κυριακήν της Πεντηκοστής μέχρι την Κυριακήν των Αγίων Πάντων.
Ημερομηνίες Εορτασμού του Πάσχα

Έτος                         Ημερομηνίες
2012                         15 Απριλίου
2013                         5 Μαΐου
2014                         20 Απριλίου
2015                         12 Απριλίου
2016                         1 Μαΐου
2017                         16 Απριλίου

Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

Τέλος οι γιορτές! Λεφτά;

Χρόνια Πολλά! Καλή Χρονιά 2012 σε όλους! Πίσω στη ρουτίνα λοιπόν. Πέρασαν οι γιορτές, είδαμε πολλά, φάγαμε και ήπιαμε πολλά, μας έμειναν όμως...λίγα. Ήμασταν όμως προσεχτικοί στη διαχείριση των οικονομικών μας;

 1. Για τους τυχερούς που λαμβάνουν 13ο μισθό, ήταν το καλύτερο αλλά σκεφτείτε ότι δεν ήταν ανάγκη να φανείτε λαίμαργοι. Αν είσαι έξυπνος, θα φύλαξες και για μετά.
 2. Δώρο ή δώρα ελπίζω να κάνατε ένα ή καθόλου αφού η κατάσταση δεν επιτρέπει για πολλά και ακριβά.
 3. Χρησιμοποιήσαμε τα περσινά στολίδια για διακόσμηση ή αγόρασα τώρα για του χρόνου αφού θα τα βρω και πιο φτηνά.
 4. Φέτος δεν έκανα πολλά φαγητά και μεγάλες ποσότητες για τους καλεσμένους μου. Για πιο λόγο να το κάνω αφού στο τέλος θα μείνουν;
 5. Σε περίπτωση που πήγατε διακοπές, ελπίζω να το κάνατε εγχώρια. Που καιρός για εξωτερικό; Κύπρος μάνα μου τζιαι άγιος ο θεός!
 6. Εγώ προσωπικά δεν πήγα ρεβεγιόν φέτος. Έμεινα σπίτι και έπαιζα επιτραπέζια παιχνίδια με φίλους.
 7. Όχι στα τυχερά παιχνίδια και στον τζόγο. Ούτε πήγα ούτε πρόκειται να πάω.
 8. Αν βρεθεί στον δρόμο σας κάποιος που ζητά χρήματα, δώστε του κάτι λίγα. Είμαι σίγουρος πως κάποιος εκεί ψηλά θα το εκτιμήσει, έστω κι αν ο φτωχός είναι ψεύτης. Σε έναν όμως,, όχι σε όλους που θα βρεθούν μπροστά σας. Μην  γίνουμε και κορόιδο. Α, και μην κλείσετε κατάμουτρα την πόρτα σε αυτούς που θα έρθουν να σας ψάλουν τα κάλαντα. Εγώ το έκανα και μου ξερίζωσαν ένα φυτό από τον κήπο για εκδίκηση. (Προβληματικός κόσμος)
 9. Όσον αφορά τον εαυτό σας, αγοράστε πράγματα που χρειάζεστε και όχι ότι δείτε μπροστά σας. Η λάμψη δεν είναι χρυσός για σας αλλά για τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα.
 10. Τέλος, οι εορτές είναι για να ηρεμήσουμε από την ρουτίνα και να αδειάσει το μυαλό μας από διάφορες σκοτούρες, όχι για να αδειάσει το πορτοφόλι μας. Άντε καλή χρονιά με υγεία και χαμόγελο. :)