Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Tuck Inn Restaurant

Λάρνακα
Ατμόσφαιρα/Περιβάλλον 8,5
Εξυπηρέτηση 9
Προϊόν 8,5
Wc 7,5
ΣΥΝΟΛΟ 33,5